dijous, 19 d’octubre de 2017

LA SANITAT PUBLICA AL BAIX VALLÈS I A CATALUNYA: MÉS OMBRES QUE LLUMS.


ACTE PUBIC CELEBRAR A MOLLET EL PASAT 17 D´OCTUBRE 2017

El any passat havíem acordat amb l’Ajuntament de Mollet i el Catsalut fer una jornada sobre l’estat de la Sanitat Pública juntament amb altres actors sanitaris  de l’àrea del Baix Vallès. Lamentablement, aquestes dues institucions públiques no han estat a l'altura i no han fet res per realitzar-la. Tot i així, varem organitzat un acte el passat dia 17 de Occtubre a la Marineta que ha comptat amb la participació de representants sindicals i membres de la Marea Blanca i la participació de amplia reprentacion de col·lectius i entitats de la societat moletana.​RADIOGRAFIA A LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX VALLÈS I A CATALUNYA

​RADIOGRAFIA A LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX VALLÈS I A CATALUNYA
L'any passat havíem acordat amb l'Ajuntament de Mollet i el Cat salut fer una jornada sobre l'estat de la Sanitat Pública juntament amb altres actors sanitaris de l'àrea del Baix Vallès. Lamentablement, aquestes dues institucions públiques no han estat a l'altura i no han fet res per realitzar-la. Tot i així, varem organitzat un acte el passat dia 17 d`ctubre a la Marineta que ha comptat amb la participació de representants sindicals i membres de la Marea Blanca i la participació d´una ampla representació de col·lectius i entitats de la societat molletana
En aquest acte hem volgut posar de manifest l'actual situació de la sanitat pública, tant a la nostra zona com a tot Catalunya, i evidenciar el que han representat les retallades en el nostre sistema de salut. Per exemple, en l'atenció primària estem patint pèrdua de professionals sense que es substitueixin aquestes places, 1.800 pacients assignats per metge en l'atenció primària quan l'òptim serien unes 1.200, no hi ha Urgències 24h precarització, reducció de les plantilles i pèrdua de poder adquisitius i drets laborals. Mentre que a l'Atenció Hospitalària hi han hagut tancament de llits , les operacions garantides han baixat de 14 a 3 amb espera màxima de sis mesos . Les onze restants hi han passat a un ´´ any d´espera ,un retro ces molt negatiu per la ciutadaniaaixi com les urgències hospitalàries massificades..
Per una altra banda, també hem reclamat l'ampliació de llits a l'hospital socio-sanitari, per tal d'evitar que es derivin pacients cap a altres institucions quan falten places.
Un altre aspecte a millorar és l'atenció als usuaris. En aquest sentit, considerem necessari donar respostes immediates a les demandes de la ciutadania en lloc dels excessius 21 dies de mitjana per contestar.
El Pla de xoc llistes d'espera, dotat de 56 milions els pressupost 2017 hem aconseguit 600.000 euros més per a l'hospital de Mollet extres, l'han dedicat per a contractar, 1 traumatòleg, 1 reumatòleg, 1 uròleg, 2 quiròfans més oberts a les tardes i millores en pediatria, amb aquestes mesures s'han de notar la baixada de les llistes d'espera, d'especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, insuficients necessitem al meins 100 milions.
Rehabilitació, hem aconseguit recuperar l´asistencia a l´hospital de Mollet (socio sanitario) amb més d'un 20% de pressupost per reduir les llargues llistes d´espera que encara són de més de 6 mesos.
També hem demanat que les Reprogramacions en generals i en particular urologia, traumatologia, oftalmologia entre altres que es facin el més aviat possible en dies, no en mesos.
Així mateix hem reclamat la revisió dels Protocols d'actuació en general i mes en concret en traumatologia i clínica del dolor etc.
nivell general de Catalunya Les privatitzacions i externalitzacions segueixen igual tot i les promeses del Conseller Comín, com la compra de l'Hospital General de Catalunya, les noves lleis com la de noves formes de gestió rebutjada per sindicats, Marea Blanca i molts Ajuntaments com el de Mollet , segueix el negoci privat en un hospital publico com és BARNA CLINIC.
Tot i així, necessitem una major implicació de la ciutadania en la defensa de la salut pública, així com de les institucions municipals de les quals hem d'agrair l'aprovació de moltes mocions, però necessitem més suport en la defensa de la sanitat pública i que siguin més crítics amb les deficiències i col·laborin més amb la nostra plataforma.
Seguirem amb la Lluita contra la corrupció sanitària , mes recursos , contra les privatitzacions , reduccions dràstiques de les llistes d´espera i la defensa d'una sanitat publica 100x100 universal sense exclusions al Baix Vallès i a Catalunya.

José Feria Portero.
Membre de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Valles
Zona de los archivos adjuntos

divendres, 21 de juliol de 2017

EL PLÉ MUNICIPAL DE MOLLET DEL VALLES APROVA LA MOCION SOBRE LA RETIRADA DEL AVANPROJECTE FORMES DE GESTIÓ SANITARIA..
Comunicat de premsa:

 EL PLÉ MUNICIPAL DE MOLLET DEL VALLES APROVA  LA MOCION SOBRE LA RETIRADA  DEL AVANPROJECTE FORMES DE GESTIÓ SANITARIA..

La plataforma en defensa de la salut publica del baix valles esta molt satisfeta por la aprovació en el ple municipal de Mollet la Moció que reclama la retirada del Avantprojecte de formes de gestió sanitària impulsada per la conselleria de salut de la Generalitat de Catalunya  gracies a els  vots favorables de Canviem Mollet , PSC, PDECAT y Ciutadans i la abstenció de PP i Ara Mollet ERC-MES.
Le enviem  la intervenció realitzada pel nostre portaveu Antonio Lopez

MOCIÓ SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE FORMES DE GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A CATALUNYA.

BONA TARDA, SR. ALCALDE  REGIDORES, REGIDORS

En primer lloc voldrian agrair la bona disposicion d'aquesta corporacion a tractar temes de interes general tan sensibles com és la sanitat publica , de vegades  ens diuen que les mocions no serveixen molt per aconseguir millores per la ciudadania , no ho compartim la lluita social i la intitucional van de la mà, en els ultims temps s'han aconseguit millores dignes de ressaltar com la renda garantia de ciutadania, les millores de la rehabilitacion a la nostra zona encara que sigui parcial i la recuperacion de la universalitat en la sanitat publica a catalunya recentment aprobadada en el parlament de catalunya i aqui els le fem un prec , facilitin amb celeritat l'empadronament municipal a totes les persones , requisit imprescindible perquè siguin ateses  i que ningú quedi fora del sistema sanitari publico.
 Des-de la plataforma de la  sanitat del baix valles , estem molt preocupats pel l´avanprojecte de llei de formes de gestió que ha presentat el departament de salut de la Generalitat , que segun la nostra opinió i d'altres col·lectius com la Marea Blanca , Rebel·lió primària , CCOO , UGT,  CATAC es molt negativa. 
 Per aquestes raons i altres des de la Marea Blanca i la nostra plataforma hem iniciat un conjunt de accions de protesta per que el departament retiri aquesta llei i habra un procés de dialogo amb els moviments  socials, sindicalts ,forces politicas i ciutadania , per fer un debat trenquilo i sense presses perquè cada part pugui exposar la seva vision.
 Des-de el nostre punt de vista
 l’Avantprojecte de Llei de formes de gestió de l’assistència sanitària a Catalunya és una proposta aprofitant l’adaptació de diverses directives europees sobre concertació i contractació publiques.
 aquest avantprojecte ha estat elaborat pel Departament de Salut juntament amb diverses entitats lligades als interessos de les elits sanitàries i patronals per tal d’augmentar la mercantilització del sistema sanitari i fer de la nostra salut un negoci privat.
pretenen dotar de suport legal al model actual de connivència públic-privat en contra dels plantejaments de les plataformes, sindicats i altres entitats socials, ignorant a milers d’usuaris/es afectats/des.
 aquest avantprojecte te la intenció de permetre així com que espais de centres sanitaris públics (plantes d’hospitals, llits, quiròfans) puguin ser utilitzats per operadors mercantils, els quals volen emmascarar com a empreses “d’Economia Social”, quan aquesta figura jurídica pot ser com el propi avantprojecte preveu,  de caràcter empresarial, com les societats anònimes i limitades.
 els Centres d’Atenció Primària podran passar a ser d’empreses o entitats privades, com les conegudes EBAs (Entitats de Base Associativa), on els professionals sanitaris es podran fer socis i repartir-se els beneficis generats gràcies a l’autonomia de gestió i  la mercantilització del centre de salut públic. Aquest es un model perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a Catalunya
 l’acord del Consell Executiu de la Generalitat del dia 20 de juny que acorda iniciar els tràmits parlamentaris de l’avantprojecte de Llei s’ha dut a terme sense informar i buscar el consens amb els diferents moviments socials, polítics i sindicals.
 aquest avantprojecte suposa la precarització de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, així com la falta d’equitat, l’opacitat, la pèrdua de qualitat i pot dinamitar l’ICS com a empresa pública al permetre les Entitats de Base Associativa.
 Per tot això, el plé  de l’Ajuntament de Mollet del Valles  acorda els  següents
 ACORDS:
 Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de l’Avantprojecte de Llei de Formes de Gestió de l’Assistència Sanitària.

  1. Un cop retirat, proposar la creació d’una Taula dels diferents agents i moviments socials, polítics i sindicals de l’àmbit de la Salut per definir un nou model de gestió.

  1. Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva oposició a aquest Avantprojecte.

Aprofitem  per informar aquesta corporació la nostre preocupació  per la  falta de metges i metgesses tan  a primària com hospitalària  que esta fem que les reprogramacions  seguim molt enrederides de forma abusives en diferents patologies.
Moltes gracies.
LA SANITAT PUBLICA NO SE VENDE SE DEFIENDE 100X100 PUBLICA

dimecres, 31 de maig de 2017

Canonades de fibrociment a la nostra ciutat
Comunicat de premsa:

Tenim coneixement que l'ajuntament de Mollet a través de l'empresa privada SOREA que gestiona l'aigua publica ha canviat part de les canonades de fibrociment a la nostra ciutat , segons la nostra informació encara queden alguns barris amb aquest material potencialment nociu per a la salut. 

Aquest mateix any La Comissió de Medi ambient del Congrés ha aprovat , amb el suport de tots els grups excepte el PP, substituir els 40.000 quilòmetres de canonades per a aigua potable fetes de fibrociment que encara queden a Espanya i que contenen amiant, un material considerat cancerígeno.

El fibrociment va ser un dels materials més usats a Espanya entre 1940 i finals del segle passat, especialment en tot el relacionat amb aïllaments, tant pel barat que era com per la seva flexibilitat.


Per tot això la plataforma de salut del Baix Vallés demanarà a l'ajuntament de Mollet i als altres ajuntaments d'aquesta zona, informació sobre l'estat d'aquestes canonades, i si tenen un pla per a la seva substitució.


dimarts, 30 de maig de 2017

Rebelió en la atenció primària.INTERVENCIO EN EL PENO DE MOLLET DEL VALLES 
bona tarda amics i amigues;  sr. alcalde , regidors , regidores
el grup municipal de  canviem  mollet  ha presentat  inicialmente aquesta mocio  tan important  pel futur inmediat del  nostre pais,  per acoseguir  una  millora sustancial  en  la atencio primaria i la sanitat publica en general en catalunya  i aixi  donar un millor servei als nostres conciutadans , les voldriem  agrair aquesta iniciativa   asi com al reste de grupos municipals que donaran  suport y que desitgent  que sigui per unanimitat.
aquet manifest elaborat per entitats professionals de la salut ,  plataformes  en defensa de la sanitat publica de catalunya i veinals com la marea blanca y la confac  aixi  com milers de signatures  , donant suport  per la millora del sistema publico d'atenció primària.
la plataforma en defensa de la salut i sanitat púbica del baix valles ens hem adherit a aquest manifest, ja que compartim plenament el seu contingut i les  sevas reivindicacions ,considerem una fita historica que els professionals sanitaris de la atencion primària s'hagin rebel·lat i dir ja n'hi ha prou davant tanta precarietat laboral i assistencial i ademes plantegin la lluita conjuntament amb els usuaris organitzats en plataformes i associacions per una sanitat publica i de qualitat.
compartim que ara toca la reforma a fons de la atencion primària amb mes recursos, mes personal , mes decisions  col·lectives i participatives de tota la comunitat sanitaria profesionals i usuaris.
cal   accions conjuntes de protesta de la ciutadana i profesionals amb el supor de les institucions  mes properes com som els ajuntamenst i forças politiques , sindicals i socials.
fins ara  ja s'han adherit aquet manifest mes de 80  areas basicas de salut entre elles algunes del area d'influència de l'hospital de mollet com són sta perpètua  la llagosta i profesionals del dels caps de mollet , el altre dia 26 van fer una reunio amb decenes de profesionls al cap de plana lledo, i el seu malestar es va exteriorizar plenament ,  además  estem en conatacte amb mes abs  per que se adhieran , aixi com  decenes  de entitats de tota mena i milers de usuaris i profesionals  a titol individual.
els motius per  donar el vostre suport aquet  manifest per   millorar la atencio primaria som.
1º perque  despres de molts anys  de la seva reforma, l'atenció primària segueix sent la germaneta pobra del sistema sanitari. mai va assolir el desplegament de competències i la dotació pressupostària que la reforma demanava.
2º perque la  crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs de la generitat i el estat que  van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament progressiu  i una sobrecàrrega insuportable dels seus professionals. hem vist com hem pasat  del 18% del pressupost de salut dedicat a l'atenció primària l'any 2010, hem passat al 14%  l'any 2016 , demanent el 20% i avançar capa el 25% progresivament
3º perque els usuaris/as  hem vist com s'han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s'ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l'espera per a ser visitats pels seus professionals de referència.
4º això ha comportat la massificació i el trencament de la continuïtat i de l'atenció, característiques que està demostrat de sobres que no  milloren la salut de les persones.
5º els professionals dels equips d'atenció primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves possibilitats.
6º aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional.
 7ºa l'atenció primària el temps és la principal tecnologia que utilitzen els professionals, i la seva persona, l'instrument de treball. sense temps i amb males condicions de treball la qualitat de l'atenció es deteriora, fent patir tant als pacients com als professionals.
8º els responsables politics de la generalitat s'han atipat de fer declaracions buides sobre la importància de l'atenció primària que s'han contradit sistemàticament amb la progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels professionals i la seva feina. a més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari.
els quatre punts que demanem.
1º aumentar el pressupost destinat a l´atencion primaria de salut  fins un 20%
2º fer de l´atencion primaria el eix vertebrador del servei nacional de salut.
3º recuperar la dotació de profesionals dels  equips d´atencio primaria
4º dotar els equips d´atencio primaria de autonomia de gestio publica  amb participació  de tot i totes.
per tot aixo os demanem el vot afirmatiu a tots els grupos municipals d´aquesta corporacio  moltes gracies.

dijous, 25 de maig de 2017

ENFORTIN LA PRIMARIA


Professionals, entitats de caràcter social i plataformes en en defensa de la Sanitat publica de Catalunya aixi  com milers de signatures  , donen suport al  manifest per la Millora del sistema publico d'atenció primària.

La Plataforma en defensa de la salut i sanitat púbica del Baix ens hem adherit a aquest Manifest, ja que compartim plenament el seu contingut i les  sevas reivindicacions ,considerem una fita historica que els professionals sanitaris de la atencion primària s'hagin rebel·lat i dir ja n'hi ha prou davant tanta precarietat laboral i assistencial i ademes plantegin la lluita conjuntament amb els usuaris organitzats en plataformes i associacions per una sanitat publica i de qualitat.

Compartim que ara toca la reforma a fons de la atencion primària amb mes recursos, mes personal , mes decisions col·lectives i participatives de tota la comunitat sanitaria profesionals i usuaris.

Cal   accions conjuntes de protesta de la ciutadana i profesionals amb el supor de les institucions  mes properes com som els ajuntamenst forças politiques i sindicals
Fins ara  ja s'han adherit mes de 80  Areas Basicas de Salut entre elles algunes del area d'influència de l'hospital de Mollet com són Sta perpètua i la Llagosta, estem en conatacte amb mes ABS i colaborarem per que se adhieran mes, aixi com  decesnes  de entitats de tota mena i milers de persones a vivel  personal.
Totes a lluitar  juntes per conseguir les reivindicacions  que es plantegent en aquet  Mainfest com

Millorar el sistema sanitari: fer forta l’atenció primària. Molts anys després de la seva reforma, l'atenció primària segueix sent la germaneta pobra del sistema sanitari. Mai va assolir el desplegament de competències i la dotació pressupostària que la reforma demanava.

La  crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs de CIU van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament progressiu  i una sobrecàrrega insuportable dels seus professionals. Hem vist com del 18% del pressupost de salut dedicat a l'atenció primària l'any 2010, hem passat al 14% l'any 2016.

Els ciutadans han vist com s'han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s'ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l'espera per a ser visitats pels seus professionals de referència.

Això ha comportat la massificació i el trencament de la continuïtat i longitudinalitat de l'atenció, característiques que està demostrat de sobres que milloren la salut de les persones. Els professionals dels equips d'atenció primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves possibilitats.

Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional.

A l'atenció primària el temps és la principal tecnologia que utilitzen els professionals, i la seva persona, l'instrument de treball. Sense temps i amb males condicions de treball la qualitat de l'atenció es deteriora, fent patir tant als pacients com als professionals.
Els responsables politics de la generalitat s'han atipat de fer declaracions buides sobre la importància de l'atenció primària que s'han contradit sistemàticament amb la progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels professionals i la seva feina. 
A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari.

EL PASSAT DIA 29 DE MAIG S´APROVA PER UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AL PLE DE MOLLET UNA MOCIÓ DE RECOLZAMENT AL MANIFETS GRACIES..

Per una salut i Sanitat publica 100x100 publica i de quaitat sense exclusiibs  i amb recursos suficients.

Milagros Navarro membre de la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès


dimarts, 14 de març de 2017

La Marea Blanca de Catalunya s’oposa frontalment a l’esborrany d´avantprojecte de la llei de gestió en l’assistència sanitària de Catalunya.


L’objectiu d’aquesta llei és regular les relacions de la sanitat privada a la xarxa pública i desfer la cartera de serveis perquè no hagin de fer-se concursos públics i adjudicar-los directament amb les conseqüències de major opacitat i falta de transparència.
Rebutgem el concepte ´´d’economia social´´ ja que darrere d’aquesta denominació s’amaga el veritable objectiu emmascarar l’entrada de l’activitat privada als centres públics.
La Marea Blanca de Catalunya es va manifestar el passat dia 6 de març davant CATSALUT a la mateixa hora de la reunió del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut , on prop d’un centenar d’activistes van mostrar la seva total oposició davant una llei que ve a reforçar l’activitat privada als centres de la xarxa pública. Discrepem del discurs de la Conselleria atès que suposa la pervivència del model sanitari actual i la renúncia a construïr un veritable servei nacional de salut cent per cent públic.
Davant l’atac frontal que significa aquesta llei a la sanitat pública per seguir mercantilizant i privatitzant encara més, la Marea Blanca de Catalunya pendrá totes les mesures de pressió al seu abast per aturar  aquesta llei, i per a això convocará mobilitzacions ciutadanes d’usuaris i personal sanitari.
Al mateix temps demanarem reunions a les forces polítiques parlamentáries i als sindicats CCOO i UGT per separat per explicar-los la nostra oposició i la possible col·laboració, en la defensa d’una salut i sanitat publica, universal , de qualitat i de gestió pública 100×100.

Reunió de la plataforma amb la directora d'atenció a la ciutadania d'Hospital de MolletCOMUNICAT DE PREMSA:

EL Dijous passat 9 de març ens entrevistem amb la Sra. Neus Camañe , per tractar diferents temes que afecten a la relació entre la plataforma i el seu departament així com repassar diferents temes pendents , Fibroscan , programació des dels ambulatoris als especialistes de l'hospital , llistes d'espera , queixes d'usuaris/as etc.
La reunió es va desenvolupar en un ambient de cordialitat i de col·laboració mútua amb l'objectiu de millorar l'atenció a l'usuari i la de millorar la gestió sanitària a l'hospital de Mollet.
La Sra. Camañe ens va comunicar que en els propers mesos tindrem el servei que realitza les proves sobre l'hepatitis C anomenat FIBROSCAN que fins ara es realitza a l'hospital de Granollers,
Així mateix una altra bona notícia és que les programacions que fins ara no era possible fer-les des dels ambulatoris en els propers mesos es podrà realitzar per a aquelles patologies no urgents, un gran pas per a la bona gestió d'aquestes llistes que nostra plataforma considera factibles de possible manipulació.
També vam posar damunt de la taula les queixes dels usuaris com són els canvis i reprogramacions que pateixen i que es retarden encara més dels quals se'ls va programar , aquest tema va quedar clar que no era lògic i que es traslladaria aquest problema a l'adreça perquè no ocorri sense causa justificada.
També plantegem que les queixes per escrit s'han de respondre al més aviat possible ja que en alguns casos són varis  mesos la demora per tant si hi ha més queixes i volem potenciar el servei d'atenció a la ciutadania s'ha d'ampliar el personal i recursos necessaris.
Així mateix els lliurem unes 60 queixes recollides a les xarxes socials i unes quantes per escrit perquè tinguin en compte la satisfacció dels i les usuàries de la qualitat i el bon govern de la Fundació sanitària de Mollet.
Per ultimo vam estar d'acord ambdues parts a mantenir reunions periòdiques cada dos mesos de forma ordinàries i les extraordinàries quan es consideri la urgent.
Seguirem com sempre amb dialeg , acords i mobilització, per aconseguir una sanitat i una salut publica universal i de qualitat per totes i tots sense exclusions.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUT I SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES

dimecres, 1 de març de 2017

https://www.facebook.com/MareaBlancaCAT/videos/1855358644721985/

Mocion aprobada por unanimidad Ayuntmiento de MolletMOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN DE LA GENERALITAT L’INCREMENT DE LA DESPESA EN SALUT PER A REDUIR LES LLISTES D’ESPERA I POSAR FI A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA EN QUÈ ES TROBA LA SANITAT PÚBLICA A CATALUNYA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ates; que com a resultat de les polítiques de retallades dels últims cinc anys, Catalunya ha passat a la cua en quant a qualitat assistencial, fet que patim els pacients als serveis d’urgències dels hospitals i als centres d’atenció primària.
Ates; que en el cas que els nous pressupostos siguin aprovats, el Departament de Salut tindria assignada una partida de despesa de 8.750 milions d’euros, molt lluny dels 9.700 milions que la Generalitat va destinar l’any 2010.
Ates; que a dia d’avui els serveis d’urgències dels hospitals Vall d’Hebron, l’Hospital del Mar, Bellvitge, Sant Pau, entre d’altres, es troben en alerta vermella pel col·lapse assistencial.
Ates; que al juny de 2016 hi havia 161.730 persones en llista d’espera quirúrgica, de les quals 138.606 esperen per a fer-se una prova diagnòstica, amb un temps d’espera mitjà de 66 dies i una demora per visita al metge especialista de 106 dies Hospital de Mollet fins 180 dies en algunes expecialitats con oftamologia  i mes de un any en rehabiltació.
Ates; que a l’àmbit de l’atenció primària, la porta d’entrada al sistema de salut i garantia d’una atenció directa, propera, preventiva i de promoció de la salut de la ciutadania, les demores pel metge de capçalera i pediatria arriben a ser de més de 20 dies en molts centres.
Ates; que el Pla Integral presentat a l’abril pel conseller de Salut preveia complir amb els objectius de reduir les llistes d’espera augmentant l’activitat assistencial, sense que pugui tenir efecte per la manca d’assignació pressupostària.
Ates; que  les plantilles de treballadors i treballadores que ha perdut el sistema públic des de l’any 2011, amb la convocatòria de concursos oposicions corresponents, i la recuperació dels drets arrabassats que han situat als treballadors i treballadors de la salut en una situació límit.

Es per tot això demanent al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adopció dels següents acords:
1º Demanem al Departament de Salut que consensuï amb els municipis i les entitats en defensa de la sanitat publica l’obertura dels punts d’atenció que varen deixar d’obrir 24 hores a l’any 2011, i també d’altres com almenys un d’aquestes característiques a Mollet i altres poblacions del Baix Valles  per reduir les urgències hospitalàries i dotar als ambulatoris de CUAPS amb suficients recursos materials i personals.
2º Demanem al Departament de Salut que les llista d’espera a la atenció primària pel metge de capçalera i pediatria no superin les 48 hores.
3º Demanem al Departament de Salut que el període d’espera als boxes dels pacients que estiguin a urgències hospitalàries i necessitin un llit no sigui superior a 24 hores.
 Demanem  que el  Pla Integral presentat a l’abril 2016 pel Conseller de Salut per complir amb els objectius de reduir les llistes d’espera augmentant l’activitat assistencial tingui la assignació pressupuestaria 2017 dels 100 millons d´euros compromesos.
5º  Exigim la reposició de les plantilles de treballadors que ha perdut el sistema públic des de l’any 2011, amb la convocatòria dels concursos-oposicions corresponents, i la recuperació dels drets arrabassats que han situat als treballadors i treballadors de la salut en una situació límit.
6º Fem  un reconeixement a les entitats, plataformes, Marea Blanca, sindicats i treballadors/es de la Sanitat Pública per la seva tasca positiva en defensa del sistema públic de salut universal, equitatiu, solidari i de qualitat.
7º Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats relacionades amb la Salut (Plataformes i Marea Blanca de Catalunya), així com als mitjans de comunicació  locals i a altres que es considerin convenients.


PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUT I SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES

Mollet del Vallès, 1 DE Març 2017