dimarts, 24 d’abril de 2018

No a les tanques publicitàries que volen fer negoci amb les llistes d’espera

fuente. diari de la sanitat

L'empresa privada Ressonància Magnètica de Mollet segueix amb la seva expansió de tanques publicitàries per guanyar clients de la sanitat pública. Cal mostrar el nostre rebuig contundent i el de la ciutadania

Antonio López
  
 
Imatge de la tanca publicitària / @defensanitatBV
Imatge de la tanca publicitària / @defensanitatBV
Amb la sanitat pública no es fa negoci. No és ètic aprofitar-se de les llistes d’espera en la sanitat pública però algunes empreses privades que exerceixen la seva activitat en el camp sanitari no tenen escrúpols a l’hora de captar nous clients per fer negoci.
Aquest és el cas de Ressonància Magnètica de Mollet, que està omplint la nostra comarca amb tanques publicitàries, amb el reclam de descomptes als usuaris de la sanitat pública que estan en llistes d’espera.
La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès en la seva lluita per la defensa de la sanitat pública 100×100, juntament amb la Marea Blanca de la qual en formen part, hem fet actuacions per tal de reduir les llistes d’espera.
Cal dir que la Plataforma ha intentat posar-se en contacte amb aquesta empresa, la qual no ha volgut rebre-la. Els hi transmetem el nostre rebuig perquè entenem que utilitzar les llistes d’espera, les malalties de les persones, no és ètic, i no defallirem fins aconseguir que treguin aquesta publicitat que es vol aprofitar de la salut de les persones. I és per això que s’inicia una campanya en contra d’aquestes pràctiques i d’atenció a les persones que es troben en situació llista d’espera.
A les persones que es troben en llista d’espera, els hi diem que cal reclamar, que han d’exercir els seus drets i que si volen o ho necessiten ens posem a la seva disposició per ajudar-les.
Exigim que es retirin aquestes tanques publicitàries ja!
Antonio López
Sobre Antonio López
Antonio López és portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès Més articles

divendres, 20 d’abril de 2018Moció. Per sol·licitar la retirada de les al·lusions a la ciutadania de les llistes d’espera de la sanitat pública de les Tanques publicitàries de l’empresa molletana Ressonància Magnètica Mollet.
A l’atenció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Moció. Per sol·licitar la retirada de les al·lusions a la ciutadania de les  llistes d’espera de la sanitat pública de les Tanques  publicitàries  de l’empresa molletana Ressonància Magnètica Mollet.

Atès que algunes empreses privades que exerceixen la seva  activitat en el camp sanitari no tenen escrúpols a l’hora de captar nous clients per fer negoci.

 Atès que aquest és el cas de Ressonància Magnètica de Mollet , que esta omplint la nostra comarca amb tanques  publicitàries, i la ciutat de Mollet, amb el reclam de descomptes a les persones usuàries de la sanitat pública que estan en llistes d'espera.

 Atès que La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès en la seva lluita per la defensa de la sanitat pública 100x100, juntament amb la Marea Blanca de la qual en formen part, han fet actuacions per tal de reduir les llistes d’espera con la del passat 21 de Març

 Atès que utilitzar les llistes d’espera, les malalties de les persones no és ètic, i cal treure aquesta publicitat que es vol aprofitar de la salut de les persones.

Atès que les persones que es troben en llista d’espera, cal informar-les de l’exercici dels seus drets alhora de reclamar.

 Per tot això es proposa que el Ple de l’ Ajuntament

ACORDI

Primer: demanar a la empresa Ressonància Magnètica de Mollet la Retirada de les al·lusions a pacients de la sanitat pública en les tanques publicitàries que té distribuïdes a Mollet i en algunes poblacions de la nostra comarca.

Segona: enviar aquest acord al departament de Salut de la Generalitat, a l’empresa Ressonància Magnètica de Mollet, a la Marea Blanca de Catalunya, al Sindicat Greuges i la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallèsdimarts, 17 d’abril de 2018

RM: No és ètic aprofitar-se de les llistes d'espera en la sanitat pública..

RM: No és ètic aprofitar-se de les llistes d'espera  en  la sanitat pública..
No a les tanques publicitàries que volen fer negoci amb les llistes d'espera de la sanitat pública ni a Mollet ni enlloc
Amb la sanitat pública no es fa negoci
Algunes empreses privades que exerceixen la seva  activitat en el camp sanitari no tenen escrúpols a l’hora de captar nous clients per fer negoci.
Aquest és el cas de Ressonància *Magnetica de Mollet , que esta omplint la nostra comarca ambtanques  publicitàries, amb el reclam de descomptesals usuaris de la sanitat pública que estan en llistesd'espera.
La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès en la seva lluita per la defensa de la sanitat pública 100x100, juntament amb la Marea Blanca de la qual en formen part, han fet actuacionsper tal de reduir les llistes d’espera.
Cal dir que la Plataforma ha intentat posar-se en contacte amb aquesta empresa, la qual no ha volgutrebre-la.
Entenem que utilizar les llistes d’espera, les malalties de les persones no és ètic, i no defalliremfins aconseguir que trenguin aquesta publicitat que es vol aprofitar de la salut de les persones. I és per això que s’inicia una campanya en contra d’aquestespràctiques i d’atenció a les persones que es trobenen situació llista d’espera.
A les persones que es troben en llista d’espera, les hi diem que cal reclamar, que han d’exercici els seusdrets, i que si volen o ho necessiten es posem a la seva disposició per ajudar-les, a través del correuplataformasanitatpublica@gmail.com
Exigint que es retirin aquestes tanques publicitàriesJa!!
Sanitat pública SI Privada NO

Grup coordinador de la Plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Valles

Mollet del Vallès , 17 d’abril de 2018

diumenge, 8 d’abril de 2018

12 DÁBRIL DIA DE L´ATENCIÓ PRIMARIA.L’any 2018  l’any de la lluita per l’atenció primària de qualitat  amb mes  recursos ,materials , humans i auto organizació..
La transformació de l’actual model sanitari no serà una tasca d’avui per a demà. I l’objectiu final, una atenció primària i salut comunitària que sigui la veritable espina dorsal de la sanitat pública i pugui afrontar la complexitat dels determinants socials de la salut no es només d’unes persones en concret o unes entitats o col.lectius: ha de ser de tota la societat.
L´atencií primaria està en veritable risc d’extinció, sotmesa a greus amenaces per part del propi sistema i sense que es produeixi un moviment de protesta potent des dels entorns professionals, sindicats  i ciutadans.com la  Marea Blanca i els grups que la composen:
Defensem
Ser atès per metge i infermera de referència sempre, dins l’horari laboral, tenir sempre un metge i una infermera assignats
Ser atès per metge i infermera propis quan faci falta i ser atès a domicili, participar en les decisions respecte a proves o tractaments o altres
Demanar a les direccions dels EAP que no autoritzin l’entrada de visitadors, Conèixer els ràtios de cada professional dels equips corresponent
Exigir el personal necessari a cada CAP sutitucions i estabilitat, consells de participació, recuperar el presupost   retallat , 48h de llista d´espera con maxim, EBAS NO , universalizacióSI
                                                                                                                 
AMBULARI DE PLANA LLEDÓ A MOLLET
El año 2018 el año de la lucha por la atención primaria de calidad con más recursos, materiales, humanos y auto organización...
La transformación del actual modelo sanitario no será una tarea de hoy para mañana. Y el objetivo final, una atención primaria y salud comunitaria que sea la verdadera espina dorsal de la sanidad
pública y pueda afrontar la complejidad de los determinantes sociales de la salud no es sólo de unas personas en concreto o unas entidades o colectivos: tiene que ser de toda la sociedad.
La atención  primaria está en verdadero riesgo de extinción, sometida a graves amenazas por parte del propio sistema y sin que se produzca un movimiento de protesta potente desde los entornos profesionales, sindicatos y ciutadan.com la Marea Blanca y los grupos que la componen:
Defendemos:
Ser atendidos por médico y enfermera de referencia siempre, dentro del  horario laboral, Tener siempre un médico y una enfermera asignados
Ser atendido por médico y enfermera propios cuando haga falta ser atendido a domicilio, Participar en las decisiones respecto a pruebas o tratamientos u otros
Pedir a las direcciones de los EAP que no autoricen la entrada de visitadores , Conocer los ratios de cada profesional de los equipos correspondientes
Exigir el personal  necesario a cada ambulatorio, sustituciones y estabilidad, Consejos de participación, recuperar el presupuesto recortado, 48h de lista, EBAS NO, Universalización SI

NOTA INFORMATIVA: La plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès va tenir reunió amb la direcció de Regió Catsalut el dilluns dia 19 de març.

NOTA INFORMATIVA:
La plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès va tenir reunió amb la direcció de Regió Catsalut el dilluns dia 19 de març.
En el marc d’aquesta reunió que va ser un primer contacte després dels canvis produïts a Catsalut, per tal que la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès pogués fer una exposició sobre els temes i reivindicacions més rellevants que actualment estan a sobre la taula: llistes d’espera, privatització medicina esportiva, col·lapse urgències, deficiències en alguns serveis com traumatologia, pediatria, i serveis a les persones amb fatiga crònica, fibromialgia, sensibilitat multiquímica a l’Hospital de Mollet, així com d’altres temes relacionats amb l’atenció primària, la rehabilitació llistes d’espera.
 En començar es va parlar sobre la destinació de l’augment de pressupost de la Fundació Sanitaria, i l’import al qual fa referència el 20% i on ha anat destinat aquest augment, del parlat pla de xoc per alleugera les llistes d’espera.
Es va parlar de la recuperació de l’espai deixat per INSS just darrera del CAP de Can Pantiquet, un espai necessari, on des de la Plataforma proposem que es faci la rehabilitació, que s’està realitzant per part de Fisiogestion. Catsalut està estudiant en aquests moments el sistema de rehabilitació que s’està oferint. Segons Catsalut s’esta en procés de canvi i en aquests moments hi ha una prova pilot al Vallès Oriental per tal de donar alguns serveis als caps, com són apropar alguns professionals, en aquest cas de rehabilitació el/la fisioterapeuta.
 Des de Catsalut reconeixen que existeixen llistes d’espera importants en aquestes patologies: espatlla, esquena, genoll, lumbàlgia. Es va parlar de les llistes d’espera en la rehabilitació i com afecta la cartera de serveis que està adjudicada a la zona de Palau, Santa Perpetua, i la Fisio lligada a l’Atenció Primària com quelcom d’innovador que està en fase de proves. Pel que fa a Salut Mental també s’està treballant per apropar els i les professionals a l’Atenció Primària, fent esment dels casos de fibromialgia, fatiga crònica i també sensibilitat multiquimica.
En referència al contracte que es tè de rehabilitació amb Fisiogestió, que actualment s’esta fent al consorci sociosanitari de Mollet, es demana per par de la Plataforma si tindrà incidència el fet del nou servei de Medicina esportiva que volen donar en aquest centre. Els responsables de Catsalut asseguren que no creuen que tingui cap mena d’afectació en la rehabilitació, i creuen que no hi haurà cap problema, però en cas d’incidències que els hi facin arribar.
 Estaran vigilants i que tenen clar quina és la diferència entre allò públic i allò privat, també comenten que han demanat un informe tècnic. Es comenta que inicialment van demanar la FSM una autorització per realitzar medicina esportiva l’any 2012, però sempre i quan no afecti a la part pública, és per això que no tenen l’autorització per fer-ho en l’Hospital de Mollet, ja que l’edifici és públic, i ho faran al consorci socio sanitari. També es parlar sobre l’atenció primària, i la situació en la qual es presta aquest servei, la manca de professionals pediatres, les mancances del compromís en fer reunions de coordinació amb l’àrea bàsica d’atenció primària, com es fa amb l’Hospital de Mollet.
 Segons Catsalut s’esta estudiant fer un òrgan de participació diferent al que existeix actualment a la FSM i que sigui més ampli i on estiguin tots els agents implicats, i institucions. Com a Plataforma es va exposar diferents dificultats i deficiències que es troba l’atenció primària en la zona de referència del baix Vallès, i com això pot repercutir sobre les urgències de l’Hospital de Mollet, ja saturades.
Es parla també com pot afectar els canvis d’horaris en l’atenció de les persones usuàries, la durada de les visites, i el nombre de pacients de referència que tenen cada metge/metgessa de família, les llistes d’espera de més de 20 dies que tenen alguns professionals. Catsalut va respondre que bàsicament són conscients de les dificultats que hi ha, que estan mirant de com resoldre aquests problemes, que veuen com un problema el manteniment del talent, per tant tenir en compte totes aquestes qüestions per tal que es mantinguin a la sanitat pública i no marxin, alhora estan buscant mecanismes d’organització més eficients per donar resposta a les demandes de les persones usuàries que siguin compatibles amb un bon servei.
 Com a plataforma vam traslladar algunes de les peticions que es van fer arribar des d’AFIMOIC ja que s’està donant l’alta a persones de l’hospital de Mollet, per tal que siguin ateses als Caps, i alhora hi ha una disminució del personal que atén a les persones afectades. També es va parlar de la situació en la qual es troben les persones que viuen en poblacions petites, com és el cas de Martorelles, pel que fa a les llistes d’espera, proves diagnostiques i vistes...
La Plataforma va exposar també els problemes existents al Centre Sociosanitari, les llistes d’espera per entrar, i es demana que s’obri la tercera planta i es plantegi obrir-la com a llarga durada, atenent la demanda existent en els municipis del Baix Vallès, i en concret de Mollet.
 Catsalut respon que son conscients de la realitat i que en els casos de llarga durada existeixen dos centres al vallès que tenen contractades les places d’aquestes característiques. En tot cas estudiaran si Mollet està per sobre de les ratios.
Tot i que creiem que ha estat un primer contacte entre els nous responsables de Catsalut i la Plataforma, s’han establert alguns compromisos que donen respost3es algunes de les reinvidicacions que hem plantejat, i d’altres que haurem de seguir lluitant perquè existeix una diferència substància en com entenem que s’ha de prestar la sanitat pública, que ha de ser 100x100 pública.

dimecres, 28 de març de 2018


Denunciem la interposició del recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'universalització de l'assistència sanitàriaComunicat de premsa

La plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès denuncia la interposició del recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'universalització de l'assistència sanitària catalana que ha realitzat el govern espanyol.

Des de la nostra Plataforma i la Marea Blanca  defensem un  sistema sanitari públic català de l'accessibilitat universal i del finançament públic dels serveis 100x100, com a instrument ''de cohesió social i de justícia distributiva'' que serveix per pal·liar les desigualtats socials i que té un impacte directe en la salut de les persones. El  objectius de la sanitat pública no es poden concebre sense ''la integració i l'atenció dels col·lectius més vulnerable''.

Lamenten la manca de sensibilitat social del Partit  Popular i l’exigim la derogació del reial decret 16/2012 que va ser una de les retallades més grans de la sanitat pública i va treure l’accessibilitat universal a la sanitat.

Salut i sanitat publica per totes i tots sense exclusions

Grup coordinador 
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Baix Vallès

dijous, 22 de febrer de 2018

L’Hospital de Mollet no podrà obrir la unitat de medicina esportiva privada a les seves instal·lacions


INFORMACIÓ DEL DIARI DE LA SANITAT

El Departament de Salut s'ha reunit amb membres de la Marea Blanca i de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès per explicar que la Fundació Sanitària Mollet haurà d'obrir la unitat esportiva dins el sociosanitari de la mateixa Fundació

 

Concentració a les portes del Departament de Salut durant la reunió sobre l'Hospital de Mollet / Marea Blanca
Concentració a les portes del Departament de Salut durant la reunió sobre l'Hospital de Mollet / Marea Blanca
La unitat de medicina esportiva que la Fundació Sanitària Mollet (FSM) volia obrir dins l’Hospital de Mollet del Vallès s’haurà d’obrir finalment dins les instal·lacions del sociosanitari de la FSM, ja que la Fundació és propietària de l’edifici, i no dins de l’Hospital de Mollet, com des del primer moment s’havia anunciat. Així ho expliquen membres de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Valles i la Marea Blanca de Catalunya que, per ser coneixedors d’aquestes novetats, s’han reunit amb David Elvira, màxim responsable del CatSalut.
La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès s’ha estat mobilitzant en contra que, com van comunicar el 19 de desembre passat, la Fundació Sanitària Mollet (FSM) obrís una unitat de medicina esportiva privada dins de les instal·lacions de l’Hospital de Mollet del Vallès.
Durant la reunió, segons la Marea Blanca, David Elvira ha assegurat que en cap moment hi ha hagut permís o autorització del CatSalut per obrir la unitat esportiva dins l’Hospital de Mollet, atès que no hi ha hagut cap mena de petició prèvia. La decisió aleshores d’obrir la unitat a les instal·lacions del sociosanitari, propietat de la FSM, s’ha donat després que el CatSalut es reunís aquest dimarts amb la Fundació Sanitària.
La valoració és positiva, ja que, en paraules del portaveu de la Marea Blanca Enric Feliu abans d’haver participat de la reunió: “no ens oposem que existeixi activitat privada esportiva però el que no entenem és que sigui dins d’un hospital”. Feliu també ressalta que la medicina esportiva està tota mutualitzada i que això és un problema però no es podia permetre que s’introduís aquest sistema dins l’hospital.
Mentre es realitzava aquesta trobada, diferents moviments i col·lectius en pro d’una sanitat pública com ara la Xarxa de Cures, Acampada Mar, Rebelión Bellvitge, Paicam, Marea Pensionista, Acampada Sabadell o Resistència Clínic han estat presents a les portes del Departament de Salut.

El cas de l’Hospital de Mollet: manifestacions, mocions i cartes a institucions

Davant la posada en marxa d’aquesta unitat mèdica privada a l’Hospital de Mollet, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés van voler manifestar des d’un inici el seu “absolut rebuig” a qualsevol intent de privatitzar alguna àrea de l’Hospital de Mollet, així com la utilització dels recursos materials i humans de l’Hospital “per contribuir al benefici de les empreses que intenten fer del dret universal de la Sanitat un mer negoci”. Per ells, acceptar la introducció de medicina esportiva privada a l’Hospital de Mollet suposava introduir una “sanitat amb assistència ràpida i còmoda pels qui la puguin pagar i una altra amb llargues llistes d’espera i una qualitat diferent destinada a la resta de la ciutadania”.
La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès va arribar a recollir gairebé 1.000 signatures i va realitzar múltiples concentracions i manifestacions per aconseguir que no s’obrís la unitat esportiva dins l’Hospital de Mollet. A més, també va impulsar una moció a l’Ajuntament de Mollet del Vallès i a l’Ajuntament de Palau-Sòlita i Plegamans per aturar-ho.
La moció partia de tres supòsits dels quals es posicionaven en contra. Primer, que la unitat seria gestionada de manera íntegrament privada, i comptaria amb la col·laboració d’especialistes de l’Hospital, i en no ser finançada per la Generalitat de Catalunya, hauria de ser sufragada pels mateixos usuaris. Segon, que posar en marxa aquesta unitat mèdica privada a l’Hospital de Mollet comportaria fer negoci d’unes instal·lacions públiques, les quals per la seva naturalesa han de ser destinades únicament a l’atenció dels usuaris de la sanitat pública. I tercer, que aquest fet podia obrir la porta a què en el futur es desenvolupessin noves activitats privades. Per sostenir aquest últim punt, posaven com a exemple el cas de l’Hospital de Palamós o el de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Després que el Ple de l’Ajuntament de Mollet i el Ple de l’Ajuntament de Palau-Sòlita i Plegamans aprovessin la proposta per sol·licitar a la Fundació Sanitària Mollet i al CatSalut la prohibició de fer medicina privada a l’Hospital de Mollet, la Plataforma va dirigir una carta a la Presidència i la Direcció General de la Fundació Sanitària Mollet. En aquesta demanaven a la Fundació Sanitària Mollet i al CatSalut la prohibició de fer medicina privada a l’Hospital de Mollet.
“Mentre que tinguin vostès la gestió, creiem que cal lluitar per tal que s’ampliïn el concert amb Catsalut augmentant la cartera de serveis, la millora de les urgències, disminuir les llistes d’espera, i d’aquelles deficiències que ja li hem manifestat de forma reiterada, i no intentar fer veure que la millora del servei passa per crear activitat privada a la Fundació Sanitària Mollet, que utilitza les instal·lacions de tota la ciutadania, i que posa per damunt els interessos privats als públics”, deien a la carta dirigida a la FSM i signada per Antonio López, portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès.
Una carta i unes demandes que trobaven legitimades per l’aprovació d’aquesta proposta pels dos consistoris a més de la mobilització ciutadana del passat 25 de Gener a nivell estatal contra les llistes d’espera que també es va realitzar a les portes de l’Hospital de Mollet.

dimecres, 21 de febrer de 2018

MEDICINA ESPORTIVA PRIVADA A L´HOSPITAL DE MOLLET NO!!!!COMUNICAT DE PRENSA:
REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CAT SALUT
MEDICINA ESPORTIVA PRIVADA A L´HOSPITAL DE MOLLET NO!!!!
La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Valles i la Marea Blanca de Catalunya s'han reunit aquest matí amb David Elvira, màxim responsable del CatSalut. Damunt la taula, la possibilitat d'una unitat de medicina esportiva privada dins de l'Hospitalde Mollet.
 El mateix David Elvira ha assegurat que en cap moment hi ha hagut permís o autorització del CatSalut, ates que no hi ha hagut cap mena de petició prèvia.
Només des de la FSM s'ha fet una consulta sobre l'anomenada assistència de tercers obligats. El CatSalut s'ha compromès a fer-nos arribar l'informe emes sobre la qüestió.
També se'ns ha informat de la reunió en el dia d'ahir del CatSalut amb la FSM de la decisió de fer la unitat en les instal·lacions del l´hospital socio-sanitari de la FSM , propietària de l'edifici i no dins de l'Hospital public  de Mollet, com des del primer moment s'havia anunciat. Des-de la nostre platforma i la Marea Blanca  hem avisat que estarem a sobre de les possibles disfuncionalitats que l'activitat de medicina esportiva pugui suposar en llistes d'espera tant d'especialista com de proves.
Estem molt agraïts pèl  suport d'un ampli ventall d'activistes de diferents moviments, col·lectius ,ciutadania partits polítics i sindicats que amb la, seva mobilització de ben segur que no hauríem assolit aquesta victòria que implica la no instal·lació dins de l'Hospital de Mollet de la unitat de medicina esportiva privada.
Per últim fem una valoració molt positiva del treball realitzar per les nostres companyes i companys de la nostra plataforma amb la recollida de gairebé 1000 signatures, concentracions i manifestacions i l'impuls de Mocions als ajuntaments que han sigut decisius i  marquen el nostre camí de seguir en la Lluita en defensa del dret a la salut i una sanitat 100% publica. Seguirem atents a qualsevol intent de privatitzar la sanitat pública i mercantilitzar un dret com el de la nostra salut.

Plataforma en Defensa de la Sanitat Publica del Baix Valles

MOLLET DEL VALLES 21 DE FEBRER 2018

diumenge, 4 de febrer de 2018

Canvi d´horari als centres de atenció primaria del Baix Valles(Mollet)

ENFORTIM 
 L´ATENCIÓ PRIMARIA.
El passat dijous 1 de febrer, responsables de diversos ambulatoris del Baix Vallès van confirmar un canvi d’horari en les hores d’atenció als pacients, el qual provocarà que tots aquests centres mèdics tanquin una hora abans de l’habitual, a les 20 hores. Des d’aquests centres s’argumenta la decisió de reduir les  visites degut a la voluntat per part del personal sanitaris  i ICS  per  conciliar  la vida professional amb la familiar.
Davant aquesta informació, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès vol mostrar la seva incomoditat amb aquesta mesura, que no deixa de ser perjudicial per a la societat baixvallesana, en tant que afectarà a la qualitat del servei públic ofert en els centres mèdics on es produeixi el canvi d’hores.
Des de la Plataforma, tot i així, volem aclarir l’absolut respecte a la conciliació laboral i familiar dels professionals de la sanitat pública, així com a la negociació sindical que s’ha dut a terme per complir les voluntats d’aquests. És més, recolzem plenament els seus drets com a treballadors per un bé públic com és la sanitat. Uns drets que, com la qualitat del servei sanitari públic, han patit una davallada importantíssima amb les polítiques de retallades de Convergència i Unió, sumades a les del Partit Popular.
Seguim creient en la necessitat de tenir en cada poble de l’àrea del Baix Vallès un equip mèdic disponible de 20 a 24 hores en tots els ambulatoris, per tal de garantir un servei d´urgencies en el qual la ciutadania pugui confiar plenament, sigui l’hora i el moment que sigui. Es necessiten més pediatres als CAP, ja que la seva carrega de feina cada cop és major. A més, no esta assegurada la substitució en cas de baixa. Venim reivindicant des de fa anys la necessitat de disposar de substituts des del primer dia de baixa laboral.
Per tal de lliurar als hospitals d’una carrega important de pacients, és necessari que existeixin centres dedicats exclusivament a problemes menys greus, l’anomenada atenció primària, però creiem que aquests centres pateixen una falta de finançament estructural, i tampoc s’inverteix en la construcció de nous. Sense dubtes, fan falta més centres d’urgència i d’atenció primària durant les 24 hores del dia CUAPs , ja que actualment hi ha poblacions que comparteixen aquest tipus de servei amb d’altres, i sovint es troben amb problemes d’acumulació de pacients.
Hem presentats mocions  als Ajuntaments de la zona per impulsar una reforma a l´a tenció primaria fa mesos per que  la Generalitat a nivell global impulse una reforma per potenciar l’atenció primària, dotant-la de més recursos i convertint-la un  dels pilars basics del servei sanitari públic del país.
Per ultim demanarem una reunió a la Nova responsable de atenció primaria del Valles Oriental per demanar explicacions i exposarle les nostres propostes i reivindicacions.
Mollet del Valles 4 de Febrer 2018

dimecres, 17 de gener de 2018

CARTA OBERTA Al SR. MONRAS ALCALDE DE MOLLETCARTA OBERTA Al SR. MONRAS ALCALDE DE MOLLET SOBRE LA NOVA  ACTIVITAT ESPORTIVA PRIVADA Al L´HOSPITAL DE MOLLET.

El passat dia 12 de gener, ens acompanyava en el cafè del matí el senyor alcalde Josep Monràs, a través de les ones de Ràdio Mollet. Entre diversos temes d'actualitat de la ciutat sobre els quals es va tractar, el màxim responsable del govern de la ciutat, es va manifestar amb especial efervescència sobre la nova unitat privada de medicina esportiva que, la Fundació Sanitària de Mollet (FSM) ha obert en el mateix recinte del nou hospital, i en particular, en contra de les declaracions de la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès. Les va considerar demagogues en barrejar la sanitat pública i les responsabilitats de l'ajuntament. No li falta raó, perquè és competència directa de la Generalitat de Catalunya, però pels motius que s'exposen a continuació, tenim els suficients indicis per a arribar a la conclusió que pot existir una responsabilitat compartida en la gestió.

 Des de la Plataforma, considerem positives les iniciatives destinades a la promoció de l'esport en la ciutat, ja que és un hàbit saludable, però sempre que, si aquestes són privades, no entrin en conflicte amb l'interès públic. No ens passa per alt la trajectòria professional del Sr. Monràs, dedicada àmpliament a l'esport, en la qual és fàcil suposar que troba una gran motivació i realització personal, i pugui això ser motiu per a defensar la nova unitat de medicina esportiva privada dins de l'hospital, o impulsar que Mollet disposi d'un gran centre comercial Decatlon en lloc d'un altre tipus de comerç, com per exemple, un Media Markt. Per a començar a entendre el perquè considerem que no hem barrejat churras amb merinas, hem de repassar uns documents. El primer es Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya número 523 del 17 de febrer de 2012, on s'indica que el ple de l'ajuntament del 27 de febrer de 2006, aprova la cessió gratuïta a CatSalut d'uns terrenys per a la construcció d'un nou hospital públic, el qual finalment ens costa als contribuents 56.736.906,91 euros. Desconeixem perquè aquesta acta de sessió plenària és l'única del 2006 que no es troba disponible en la web de l'ajuntament, però el citat Butlletí Oficial, també indica que el CatSalut, autoritza a la FSM a prestar els serveis sanitaris de cobertura pública en el nou edifici. El segon és el Conveni regulador per a la utilització de l'hospital de Mollet del Vallès del 29 de desembre de 2015, on podem trobar a la disposició primera, que el CatSalut autoritza a la FSM, a prestar serveis sanitaris públics. Aquests dos documents tenen un punt en comú, i és que només es parla de l'autorització per fer exercir la sanitat pública, i en cap Lloc dóna a entendre que es permet activitat sanitària de caràcter privat. Desconeixem si existeix algun tipus d'acord posterior o buit legal que permeti l'existència d'aquest negoci del FSM a l'hospital, però en qualsevol cas, no ho trobem legitimo. El tercer document, és el Registre del sector Públic de la Generalitat de Catalunya, on en la seva actualització de novembre de 2016, es pot comprovar que l'ajuntament de Mollet del Vallès, té una participació del 7% en la FSM. Sent l'ajuntament part de l'organisme de govern de l'hospital, podem entendre que han participat en la creació de la nova unitat, o com a mínim ha sigut un simple espectador.

La nova unitat de medicina esportiva privada, compta amb un avantatge determinant dins del seu sector, ja que no ha de fer front a despeses derivades de la seva activitat, com l'arrendament del local, serveis i impostos. Aquestes despeses estan embolicades dins de l'activitat pública de l'hospital. De la mateixa manera, és impossible afirmar que en moments determinats, no es prioritzen recursos humans i materials per als serveis privats en detriment dels públics quan aquests cohabiten sota el mateix sostre. El millor dels exemples del desastre en la gestió i irregularitats en aquest escenari, és el Barnaclinic, el qual ja te ordre expressa d'abandonar l'Hospital Clinic de Barcelona.

És probable que, el Sr. Monràs encara no trobi motius suficients per a vincular a l'ajuntament en aquest ús il·lícit de l'hospital cedit a la FSM per ser competència de la Generalitat, però de la mateixa manera que l'ajuntament ha denegat una llicència a la comunitat musulmana (per motius més que discutibles sobre el tipus d'activitat permesa), entenem que també pot tenir la potestat de decidir sobre la legalitat o legitimitat d'activitats que es desenvolupen en un determinat edifici com pot ser l'hospital, i per responsabilitat, coherència, i en defensa dels serveis públics, hauria de posicionar-se a favor de desplaçar aquesta unitat fora dels dominis de l'hospital, i amb més força el mateix Sr. Monràs, que també disposa d'una posició determinant en la FSM. És menester recordar, que a més de ser l'alcalde de la localitat, és el vicepresident del patronat de la FSM (òrgan de govern de l'hospital), tal com es pot comprovar en el portal de transparència que la pròpia FSM posa a disposició de tots els ciutadans en la seva pàgina web.

NO A L'ACTIVITAT PRIVADA EN L'HOSPITAL PUBLIC DE MOLLET PER FER NEGOCI AMB LA SALUT DE LA GENT.

Juan Antonio Martinez Rodriguez:
 Membre de la plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix VallesFoto via. xarxes socials celebrant la nova activitat
privada al l´hospital de Mollet